O Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia acolleu hoxe o acto de formalización dun convenio para a colaboración da Xunta de Galicia co Clúster do Granito no impulso das ensinanzas de Formación Profesional.  Ao acto acudiron Javier Blanco, presidente do Clúster, Román Rodríguez, Conselleiro de Cultura, Educación FP e Universidades, a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fdez- Tapias e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo.

O primeiro dos froitos deste acordo será a oferta, por primeira vez en Galicia, do ciclo de grao medio de Pedra Natural, na modalidade Dual.

Tal e como explicou o alcalde, trátase dun “acordo moi beneficioso para O Porriño porque supón un novo impulso ás ensinanzas de formación profesional das que se beneficiarán tanto os alumnos e alumnas, como o IES e o tecido empresarial”. Esta modalidade educativa “forma de maneira integral a futuros profesionais e dignifica a súa instrucción ao combinarse co traballo remunerado”.

As ensinanzas comezarán a impartirse no curso 2022/23 no IES Ribeira do Louro, en Torneiros, e supón a implantación en Galicia dunha nova familia profesional, a de Industrias Extractivas, e a incorporación á oferta galega dun ciclo con pouca oferta en España.

Nace para dar resposta ás necesidades de formación de novos profesionais transmitida polo Cluster do Granito, o que vai supoñer unha oportunidade clara de emprego para as persoas que cursen este ciclo, e contará coa participación de empresas integradas nesta entidade. O número de alumnos concretarase a través dun convenio específico.

Na súa intervención, o conselleiro Román Rodríguez subliñou a fortaleza que teñen as ensinanzas de FP en Galicia, que sobresaen “polo prestixio como unha alternativa educativa de calidade e con saídas profesionais de futuro” e pola “confianza” que cada vez máis empresas, como é o caso das firmas que integran o Cluster do Granito, depositan neste modelo “ao sumar esforzos para avanzar na innovación e na transferencia de coñecementos ao propio tecido empresarial”.  “A rede de FP -abondou o conselleiro- xera oportunidades para avanzar na cualificación e na especialización técnica, o que contribúe a reforzar e potenciar o desenvolvemento das propias empresas”.

Pola súa banda, o presidente do Clúster, Javier Blanco, destacou que “o capital humano formado, como se di hoxe en día, é unha das palancas chave imprescindibles para garantizar que este sector estratéxico de Galicia continúe crecendo, contribúa a fixar a poboación en zonas rurais, innove nos seus produtos e procesos, e xenere empleo a medio e largo prazo”. Este convenio é “un logro moi importante para as empresas graniteiras e os seus traballadores”, concluíu, “O compromiso do sector demostrase coa participación de 10 empresas neste primeiro programa”.

Colaboración en formación e acreditación

O acordo marco asinado hoxe ten como finalidade principal favorecer a participación das case medio cento de empresas que conforman o cluster nas diferentes ensinanzas de FP, así como dos seus traballadores no proceso de acreditación de competencias.

En concreto, comprométese a colaboración das compañías integrantes do cluster no programa de Formación en Centros de Traballo do alumnado, en proxectos de FP Dual, na capacitación do profesorado e na cesión de equipamento ou instalacións.

No referido á actualización de coñecementos, o Cluster do Granito poderá colaborar na actualización e orientación do profesorado dos ciclos formativos. Pola súa banda, a Consellería fomentará a obtención de titulacións de Formación Profesional e certificados de profesionalidade por parte dos traballadores das empresas dentro do proceso de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias obtidas pola experiencia profesional.

A maiores, o acordo inclúe a colaboración das empresas no desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito dos centros de FP e o apoio mutuo centro-empresas, especialmente entre as pequenas e medianas empresas e os centros educativos que impartan estas ensinanzas.

Esta cooperación enmárcase na Estratexia FP Galicia 2030, que ten entre os seus eixes de actuación manter unha relación permanente cos sectores produtivos para detectar as necesidades e axustar a oferta formativa en cada momento.