Hoxe procedeuse a cambiar as lámparas das luminarias tanto dos dous pavillóns do Polideportivo como da Piscina Municipal.
Son un total 60 luminarias nas que instalaronse lámparas LED de mellor eficiencia enerxética e menor contaminación lumínica.
A actuación que desarrollou a Concellería de Deportes ten un custe de 15.000 € con cargo a unha partida do Plan Concellos 2019 da Deputación Provincial.