A Xunta de Voceiros Municipais convocada para o vindeiro venres 17, ás 12 horas, tratará a petición dunha posible devolución de parte do canon que canteiras radicadas no Porriño aboan anualmente ao Concello. A petición basease na paralización forzosa –entre as canteiras que aínda están activas- durante os tres meses que durou o estado de alarma polo “Covid-19”.

O primeiro tenente de alcalde, Pedro Pereira como concelleiro responsable do Patrimonio Municipal, levará a proposta á consideración dos voceiros dos restantes grupos da corporación para determinar se procede algunha compensación. Ata este intre, catro canteiras solicitaron formalmente ao Concello a devolución de parte do canon anual que pagan.


Precisamente outro asunto que tratará a Xunta de Voceiros, a proposta de Pereira, vai ser o establecemento dun Prego Xeral para as Canteiras, como ferramenta para ordenar a relación deste sector co Concello do Porriño.

Son dous dos seis asuntos que forman a orde do día da reunión da xunta de voceiros municipais que tamén, tratará en qué situación atópase a Comisión de Deslinde con Mos cúa actividade que retomaron ambos concellos, paralizouse co estado de alarma