Unha vez coñecidas as franxas horarias e as medidas ditadas polo Ministerio de Sanidade para poder correr ou pasear segundo tramos de idade a partir do sábado día 2, a Concellería de Deportes difunde un vídeo descritivo dos circuítos habilitados no paseo do río Louro, un gráfico informativo e as normas de utilización que deberán observar as persoas que o empreguen.

Cumpre lembrar que aqueles veciños e veciñas que acudan tan só a camiñar, deberán observar a restrición dun quilómetro de distancia respecto o seu lugar de residencia, polo que moitos non poderán acudir ao paseo do Louro, namentres os que corran non terán límite de distancia agás que non saian dos limites do termo municipal, segundo establece a orde ministerial. Tampouco poderán utilizar os circuítos habilitados no paseo do Louro ciclistas, bikers ou aqueles que utilicen patíns ou monopatíns.

Asimesmo lembrar que as franxas horarias establecidas pola orde ministerial, determina que os que vaian correr, de idades entre 14 e 69 anos, deberán facelo entre as 6 e as 10 da manan ou ben entre as 20 e as 23 horas da tarde-noite.

Rogamos a todos os veciños e veciñas do Porriño que observen as normas de uso que a Concellería de Deportes estableceu para garantir a seguridade de todos cantos acudan. 

No seguinte enlace pódese ver o gráfico do circuito, fotos e as normas de utilización.

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-rio-louro-covid-19-o-porrino-48725574