A alcaldesa, Eva García de la Torre, quere aclarar aos cidadáns, en relación coa ‘manipulación’ da que fala o Partido Popular e que ten que ver con facturas que entraron no Concello, que aquelas que non eran correctas, ben polo feito de que o importe non era o acordado, o concepto das mesmas non era o que se indicaba ou non quedaba explicado, con exactitude, o servizo que se prestaba, tiñan que sinalarse coma ‘non conformes’.
 
García de la Torre salienta que o que se fixo dende o Goberno local foi poñer, de xeito moi claro e visible, ese ‘non conforme’, “porque temos a obriga de facer unha labor de control de todo o que se paga dende o Concello” e por iso, cando a esas facturas se reenviaron coa documentación anexa que acreditaba o servizo prestado, as mesmas contabilizáronse e entraron no expediente.
 
A alcaldesa pregúntase “cando os responsábeis do Partido Popular falan do uso de ‘tipex’ para alterar as facturas qué o que queren dicir? que ren afirmar que o ‘tipex’ empregouse para poñer máis cantidade da que indicaba a factura? ou que estaba por riba da parte na que figuraba conforme ou non conforme?”
 
Os conceptos da facturas son de gasto corrente, coma Fenosa, Telefónica, pago de comedor do CEIP da Ribeira, que non pagaba a Xunta e que o Goberno local decide que asuma o Concello, “aínda que o Partido Popular nunca estivo dacordo”, hai facturas de limpeza, de recollida do lixo ou de asistencia técnica dun enxeñeiro e que xa fora adxudicada e que non foi posible tramitar antes por falla de persoal.
 
“Son facturas”, insiste Eva García de la Torre, quen salienta que “non falamos de modificar unha obra que estaba orzamentada nunha cantidade e despois resulta que é outra cantidade moito máis alta, algo que nós sí poderiamos dicir que fixo o PP no seu momento..se quere o Partido Popular falamos de cando gobernaba neste concello e dun contrato de máis de 200.000€, e que partiu en catro partes e que ao final a empresa facturou ao Concello, a maiores, 98.000€ máis”.
 
O que alcaldesa quere que as veciñas e veciños do Porriño saiban que do que se fala que “non é doutra cousa que do pago de facturas e non desa ‘manipulación’ que se inventa o Partido Popular que está abonado ao ‘difama que algo queda”.
 
García de la Torre lembra que o Concello, porque así o esixe o artigo 25.2 da Lei de Bases de Réxime Local, ten a obriga de prestar servizos básicos, “sí o sí”, e se non se poden contratar segundo as normas de contratación do sector público, polas razón que sexan, non podemos deixar de prestar o servizo e hai que págalo.
 
É mi doado acusarme de que hai empresas que o pasan mal o que van a ter que facer un ERE porque non cobran o que lle debe o Concello e logo cando teñen que asumir a responsabilidade no Pleno, xa non digo de votar a favor do pago, bastaría con absterse, non o fan: votan en contra so para facer dano a esta alcaldesa e, de rebote, as empresas e persoas que prestan servizos ao Concello do Porriño”.
 
Eva García de la Torre enfatiza que se fose citada polo Fiscal para explicar todo isto, logo da denuncia anunciada polo Partido Popular, “explicarei, polo miúdo, cada unha das facturas, porque non hai unha sombra de dúbida sobre nin unha soa das facturas que levamos a Pleno, nin unha soa sombra, nin un pero”.
 
Por último, la alcaldesa sinala que esta é a cuarta vez que o PP sae en prensa falando das facturas o cal amosa a alarmante falla de proxecto que ten un partido que aspira a gobernar no Porriño e que en tres anos e medio que levamos deste mandato non fixo unha soa proposta que responda a un so problema dos que teñen as veciñas e veciños do Porriño”.
 
García de la Torre cualifica de “descaro” que os responsábeis do PP local digan que a eles sí os reciben nas consellerías da Xunta e logo non explican qué é o que logran para os cidadáns. “Estiveron co conselleiro de Sanidade e non temos mellor centro de saúde ou con máis persoal, ou con mellores condicións para os cidadáns: que expliquen qué fixeron alí e que expliquen qué propostas e proxectos teñen para as porriñesas e porriñeses á marxe de atacar á honorabilidade desta alcaldesa, o a realidade é que queren volver ao poder para organizar de novo aqueles ‘feiróns’ de emprego para humillar as persoas que estaban necesitadas?”.