A oferta de “Vodafone” foi a mellor valorada entre as empresas de telefonía que presentaron plicas na licitación que ven de resolver e adxudicar a correspondente mesa de contratación celebrada polo Concello.

A mesa, presidida pola alcaldesa e constituída polo secretario, interventora, xefa de contratación e arquitecta municipal decidiu en favor de “Vodafone” que presentou unha oferta por 269.900 euros máis IVE. A plica desta operadora rebaixou o importe inicial da licitación que eran 300.000 € máis IVE.

A adxudicación é por dous anos.

A empresa está obrigada a modernizar as estruturas tecnolóxicas de telefonía (liña de voz , datos e acceso á internet) dos edificios municipais así como os sistemas de hardware da casa consistorial. O Concello esixe á nova adxudicataria, unha conexión á internet moderna e rápida en todos os centros de titularidade municipal coma o Multiusos de Torneiros, Polideportivo, Centro Cultural e nos locais sociais e culturais das parroquias.