Un bando da Alcaldía do Porriño comunica os horarios de peche dos establecementos do sector da hostalaria e espectáculos que estarán vixentes no concello durante as vindeiras festas de Nadal.
No bando que adxuntamos indicanse os horarios de peche.
Lembramos que son os seguintes:
Salas de festa: 5:30 horas; Discotecas: 5:30 horas; Salas de baile: 5:30 horas; Pubs: 4:00 horas; Restaurantes: 2:30 horas; Salóns de banquetes: 3:30 horas; Bar e Café-bar: 2:30 horas Cafetería: 3:00 horas.
Estes horarios amplíanse 30 minutos máis, nas noites dos xoves, venres, sábados e domingos.
Asimesmo o bando lembra que a Xefatura Territorial da Consellería competente na materia da Xunta de Galicia, poderá autorizar ampliacións dunha hora sobre os horarios límite de peche establecidos có gallo das Festas de Nadal.