Na sesión ordinaria de xaneiro que se celebrou este mércores, o pleno acordou por unanimidade a cesión dunha parcela a asociación ACEESCA para a construcción dun centro de formación dual.

O terreno de 8.000 metros cadrados que serán adecuados polo Concello para que ACEESCA acometa a execución do proxecto.
A cesión é por 30 anos.

O tenente alcalde, Pedro Pereira explicou que a parcela cumpre cos requisitos que a entidade precisaba.