O Concello do Porriño anuncia para mañá xoves 9 de xullo, a reapertura da Piscina Municipal baixo unas estrictas pautas de prevención do Covid-19.
 
O emprego da máscara será obrigatorio en todo momento, agás na piscina. A solicitude de cita será un requisito imprescindible. Deberá pedirse cun máximo de 48 horas de antelación, ben por teléfono a través de número 986 34 44 20 ou por correo electrónico: piscinaporrino.eulen@gmail. Com
 
O tempo de nado é de unha hora e non poderá haber máis de dúas persoas por cada rúa na piscina grande. No vaso pequeno, o aforo máximo será de 8 persoas.
 
O horario de apertura da Piscina Municipal do Porriño será: de luns a venres, de 7 da mañá a 14 horas; e de 16 h. a 23 horas. Os sábados, de a 14 h. e de 17 a 20,30 h. E domingos, tan só en quenda matinal, de 10 a 14 horas.
Os responsables da instalación municipal advirten que non se permitirá o acceso a persoas con síntomas compatibles co “Covid-19”: tos, febre ou dificultade para respirar.