O Consorcio de Augas do Louro ven de aprobar o calendario fiscal para o ano 2019, como unha medida máis de organización na tramitación dos recibos en período voluntario e en período executivo. Establecense as quendas fixando ademais as datas de cargo nas contas bancarias dos usuarios que teñan solicitado o pago mediante domiciliación, para cada un dos bimestres que se aprobarán no que resta de ano.

Segundo informanos o Consosrcio de Augas do Louro, as datas fixadas son:

. DATA INICIO DATA FIN DATA CARGO CONTA
3º BIMESTRE 2019 10/08/2019 10/10/2019 09/09/2019
4º BIMESTRE 2018 10/09/2019 10/11/2019 14/10/2019
5º BIMESTRE 2018 10/09/2019 10/11/2019 14/10/2019
4º BIMESTRE 2019 10/10/2019 10/12/2019 11/11/2019
5º BIMESTRE 2019 10/12/2019 10/02/2020 13/01/2020

No último trimestre de 2019 o Consorcio publicará o calendario fiscal para o vindeiro ano 2020.