O Consorcio de Augas do Louro anuncia aos veciños de Porriño, Salceda, Mos e Tui que procedeu a realizar o segundo aprazamento do pago das taxas do sexto bimestre de 2019 con motivo da situación de alarma
polo coronavirus.
O Consorcio valorou os efectos económicos que as medidas de confinamento e de cese das actividades decretadas están a ter especialmente nas familias e pequenos comercios así como as limitacións que esta situación supón aos usuarios para acceder fisicamente ás
entidades bancarias.

No seguinte comunicado adxunto, O Consorcio de Augas informa do novo calendario de pagamentos establecido.