A Concellería de Vías e Obras empezou hai tres semanas, con medios propios, os traballos de saneamento que dará servizo a 20 vivendas dos barrios de O Corzón, A Arrotea  e A Lameira, na parroquia de Pontellas, e que conta cun orzamento duns 30.000€

Segundo subliña Manuel Carrera, o prazo de remate das obras, que contarán con operarios da Deputación de Pontevedra, será de 2 meses e, á marxe da labor de saneamento tamén acometerase o ancheamento e asfaltado de estradas e camiños destas bisbarras, parte do cal correrá a carga da Consellería do Medio Rural do Goberno de Galicia.

Antes da realización do asfaltado, sinala o concelleiro de Vías e Obras, realizarase o cambio de mangueiras das traídas veciñais e, logo de que remate do proxecto que está a elaborar a Deputación de Pontevedra, farase a conexión definitiva a Rede Xeral de Saneamento.