A unidade móvil da Axencia Galega de Sangue, Organos e Tecidos (ADOS) que integrou ó Centro de Transfusións de Galicia, conclue esta noite a campaña de doazóns de sangue que ó longo de tres días desenrolou entre os porriñeses.
Dende o mércores a unidade móvil para recollida de doazons de sangue ubicouse na rúa Domingo Bueno, diante da cafetería “Skala”, en horario de tarde, entre as 16 h ás 21 h.
A Axencia Galega de Sangue ven realizando estas campañas de cotío. A actual desenrolase baxio o lema “Súmate ó noso equipo”.
Diariamente necesitanse 500 doazons de sangue en Galicia para axudar a centos de enfermos e salvar moitas vidas.