Edgar Costas Sanmartín recibiu o IV Premio Roberto Vidal Bolaño de textos teatrais, instituído polo Concello do Porriño e organizado polo IES “Ribeira do Louro” e por Editorial Galaxia. O acto de entrega do galardón desenvolveuse no salón de actos do instituto porriñés.
A obra do autor galardoado titulase “Casa de feras”, segundo o fallo ao que deu lectura a profesora Raquel Castro, secretaria permanente do xurado. Francisco Castro, director xeral de “Editorial Galaxia” entregou o galardón e o diploma acreditativo.


O premio está dotado con 2.000 euros, que constituen a achega do Concello do Porriño, e que computarán en concepto de adianto de dereitos de autoría. Ademais, “Editorial Galaxia” comprometese a edición e publicación da obra gañadora.
O Premio Roberto Vidal Bolaño naceu coa finalidade de crear un fondos de textos teatrais en galego, susceptibles de ser representados polo alumnado de ensino secundario.