O Concello do Porriño, a través súa  Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), e coa colaboración dos, IES Pino Manso e  IES Ribeira do Louro,  vai levar a cabo uns ciclos de charlas, obradoiros e  cursos formativos  dentro  da terceira edición  do Programa de Actividades de  Educación en Valores “XUVENTUDE EN VALORES 2018” (educación non formal)  dirixido  ao redor de  1.100  alumnos  da  E.S.O  e Ciclos de FP.  

A temporalización establecida para o desenvolvemento deste programa será entre os meses de febreiro e xuño de 2018 cun total de 73 obradoiros  sobre os seguintes temas:

Non sexas bocachancla. Comportamento nas Redes Sociais; O meu corpo é meu.Sexualidade responsable; Prevención, drogadiccións e outras adiccións; Dinámica da risa. Accións positivas; Hábitos saudables de alimentación; Hábitos saudables.Botellón; Educación emocional; Igualdade e diversidade; Prevención de condutas aditivas nas TIC-IS e Sensibilización e prevención de condutas sexuais de risco.

No desenvolvemento deste programa, prevalecen as dinámicas que xeran aprendizaxe dunha forma máis didáctica e divertida, para  xerar reflexión e debate de forma participativa co alumnado.