A Concellaría de Formación e Emprego do Concello do Porriño, que dirixe Soledad Girón, ven de programar distintas actividades formativas, para persoas en situación de desemprego, durante este mes de agosto.

As mesmas empezarán con  ‘Iniciación á Informática’. A actividade terá unha duración de 30 horas, se iniciará o vindeiro luns, día 7 de agosto, rematá o  día 14 e impartirase en horario de 9 da mañá a 2 da tarde.

A mesma está dirixida a todas as persoas que se queiran iniciar no manexo básico dun  ordenador. Ao rematar o usuario/a será capaz, de crear e xestionar os arquivos no ordenador, crear un texto, navegar por Internet, enviar e recibir correos electrónicos.

‘Libre Office Calc-Iniciación’. Terá unha duración de 20 horas, empezará o xoves 17 de agosto e rematará o martes, día 22, impartíndose de 9 da mañá a 2 da tarde a  persoas que teñan coñecementos básicos de ordenador.

O obxectivo é que ao final da aprendizaxe osarticipantes sexan quen de realizar operacións básicas e funcións sinxelas, saber dar formato as celas e configurar a páxina.

‘Libre Ofifice Base-Iniciación’, cunha duraciónde 30 horas, impartidas de 9 da mañá a 2 da tarde dende o xoves día 24 ao xoves, 31 de agosto, está dirixida persoas que teñan teñan coñecementos básicos de ordenador.

Ao rematar o usuario/a será capaz de crear e  modificar táboas, consultas, formularios, informes e  crear relacións entre datos.

Lembrar que estas actividades da Concellaría de Formación e Emprego están destinadas a persoas que se atopan actualmente nunha situación de desemprego.

Para poder participar é necesario inscribirse e pode facerse chamando ao seguinte teléfono 986 348944.